การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:51 น.

หลวงพ่อพุธ   ฐานิโย

 

 

เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน
แสดงธรรมที่หอประชุมใหญ่โรงพยาบาลสงฆ์ 21 ส.ค. 2526

วิดีโอ การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน
(ต่อ) ตอบปัญหาธรรม