ปัญญาพระปัจเจกไม่กว้างขวางเท่าพระพุทธเจ้า พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:07 น.

  

          ความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ การตรัสรู้ของท่าน สติปัญญา ของท่านไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ท่านก็สอนให้       ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอะไรพวกหมู่นี้  เล็กๆ น้อยๆ ท่านสอนอยู่เหมือน  กัน  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้พรมากกว่า  พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้า ฌานสมาบัติ ๗ วัน ๑๕ วัน  เพิ่งออกจากฌานสมาบัติแล้วไปโปรด  ใคร ผู้นั้นเห็นผลในปัจจุบัน  แล้วทำไมจึงเห็นผลในปัจจุบัน เพราะ      ผู้ที่ท่านจะโปรด ท่านรู้อยู่แล้ว ถ้าโปรดแล้วจะได้สำเร็จผลในปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าท่านจะไปเที่ยวโปรดสุ่มสี่สุ่มห้าจะสำเร็จหมด ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านรู้แล้ว ท่านจึงไปโปรด

 

 

          ท่านอาจารย์หลวงปู่เสาร์ นี่ก็เป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็น     พระปัจเจก  ท่านสอนธรรมนี่ ท่านไม่พูดมาก ท่านชี้ว่า ทำอย่างนี้ๆๆ แต่ว่าการปฏิบัติของท่านนี่ ท่านเอาการปฏิบัติแทนคำสอนด้วยปาก ผู้ที่ไปอยู่ในสำนักท่าน ก่อนอื่น ท่านจะฝึกสอนให้จำวัด ๔ ทุ่ม ตื่น    ตี ๓  ข้อแรกนี่ต้องทำให้ได้  บางทีก็ลองๆ เรียนถามท่าน   ทำไมหลวงปู่จึงสอนอย่างนั้น

  


          การนอนเป็นเวลา ตื่นเป็นเวลา ฉันเป็นเวลา  อาบน้ำ เข้า ห้องน้ำห้องส้วมเป็นเวลา มันเป็นอุบายสร้างพลังจิต แล้วทำให้เรามีสัจจะความจริงใจ  แต่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ แม้แต่ พวกนักสะกดจิตเขาก็ต้องยึดหลักอันนี้ นอนเป็นเวลา ตื่นเป็นเวลา กินเป็นเวลา เข้าห้องน้ำห้องส้วมเป็นเวลา อาบน้ำเป็นเวลา