ทำไมจึงเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 01:33 น.
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 


          เพราะเราไปเข้าใจว่า  การปฏิบัติต้องนั่งสมาธิ  ต้องเดินจงกรมเพียงอย่างเดียว  การปฏิบัติคือฝึกสติให้รู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวัน

  


          เรา ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด  ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา


          ครูบาทั้งหลายนี่ มาชักนำให้ญาติโยมเข้าใจผิด  เดินทางผิดหมด

 

          เด็กน้อยเรียนหนังสือ ก็ปฏิบัติสมาธิได้


          ผู้ใหญ่ทำงาน ก็ปฏิบัติสมาธิได้


          ฝึกสติลูกเดียว

 

          ถ้าจะเอาให้ดีกันจริงๆ  ศีล ๕ ข้อเป็นหลัก


          จะละบาป  ก็อยู่ที่ศีล ๕ ข้อ  จะละกิเลส ก็ศีล ๕ ข้อ