สวดมนต์ทุกครั้ง อย่าลืมแผ่เมตตา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:23 น.
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 

 


          สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  สวดพาหุงฯ ... แล้ว เจริญเมตตาพรหมวิหาร อหัง สุขิโต โหมิ แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน   ให้แต่คนอื่นใช้ได้ที่ไหน  ต้องให้ตัวเองก่อน


          การแผ่เมตตา ขาดไม่ได้ 
 

          แผ่เมตตานี่มีอานิสงส์:

          มนุสสานัง ปิโย โหติ  เทวตา รักขันติ  เป็นที่รักของมนุษย์ เทวดาย่อมรักษา  ศาสตราวุธ ยาพิษ ไม่ถูกต้องผู้เจริญเมตตา  ผู้ เจริญเมตตาปฏิบัติสมาธิ จิตสงบง่าย รู้ธรรมเห็นธรรม


          นี่! อย่าลืม  สวดอะไรก็สวดไป แต่อย่าลืมแผ่เมตตา


          อหัง สุขิโต โหมิ  ขอเราจงมีความสุข


          นิททุกโข โหมิ  จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจ
          ฯลฯ

 

           สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แผ่เมตตา  แน่นอนที่สุด!