A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 06:32 น.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

A journey up to the Buddhist temple and Unesco World Heritage Site of Swayambhunath is one of the definitive experiences of Kathmandu. Mobbed by monkeys and soaring above the city on a lofty hilltop, the ‘Monkey Temple’ is a fascinating, chaotic jumble of Buddhist and Hindu iconography.

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

The compound is centred on a gleaming white stupa, topped by a gilded spire painted with the eyes of the Buddha. Depictions of these eyes appear all over the Kathmandu Valley.

 

Coming to Swayambhunath is an intoxicating experience, with ancient carvings jammed into every spare inch of space and the smell of incense and butter lamps hanging heavy in the air. The mystical atmosphere is heightened in the morning and evening by local devotees who make a ritual circumnavigation of the stupa, spinning the prayer wheels set into its base. It is a great place to watch the sun set over Kathmandu.

 

According to legend, the Kathmandu Valley was once a lake – geological evidence supports this – and the hill now topped by Swayambhunath rose spontaneously from the waters, hence the name swayambhu, meaning ‘self-arisen’.

 

The emperor Ashoka allegedly visited 2000 years ago, but the earliest confirmed activity here was in AD 460. During the 14th century, Mughal invaders from Bengal broke open the stupa in the search for gold, but the stupa was restored and expanded over the following centuries.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Sights


Eastern  Stairway

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal


There are two ways to approach Swayambhunath temple, but by far the most atmospheric is the stone pilgrim stairway that climbs the eastern end of the hill. Constructed by King Pratap Malla in the 17th century, this steep stone staircase is mobbed by troops of rhesus macaques, who have made an artform of sliding down the steep handrails. A word of advice: keep foodstuffs out of sight of these simian hoodlums!

 


          From a collection of brightly painted Buddha statues at the bottom of the hill, the steps climb past a series of chaitya and bas-reliefs, including a stone showing the birth of the Buddha, with his mother Maya Devi grasping a tree branch. You can often see Tibetan astrologers reading fortunes here. At the top, the steps are lined with pairs of Garudas, lions, elephants, horses and peacocks, the ‘vehicles’ of the Dhyani Buddhas. Near the end of the climb is the ticket office (there’s another one at the western entrance, near the tourist bus park). When you reach the top, remember to walk around the stupa in a clockwise direction.

  


Great Thunderbolt

Great Thunderbolt
 

          At the top of the eastern stairway is an enormous, brass-plated dorje (thunderbolt), one of the core symbols of Tibetan Buddhism. Known as the vajra in Sanskrit, the thunderbolt is a symbol of the power of enlightenment, which destroys ignorance, but is itself indestructible. In rituals the dorje is used to indicate male power, while female power is represented by a ceremonial bell.


          Around the pedestal supporting the symbol are the animals of the Tibetan calendar; flanking the plinth are the Anantapura and Pratapura temples, two slender, Indian-style shikhara temples built by King Pratap Malla in the 17th century. Nearby is a viewpoint and a raised area with telescopes for hire.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Swayambhunath Stupa
The Swayambhunath stupa is one of the crowning glories of Kathmandu Valley architecture. This perfectly proportioned monument rises through a whitewashed dome to a gilded spire, from where four faces of the Buddha stare out across the valley in the cardinal directions. The noselike squiggle below the piercing eyes is actually the Nepali number ek (one), signifying unity, and above is a third eye signifying the all-seeing insight of the Buddha.

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


          The entire structure of the stupa is symbolic – the white dome represents the earth, while the 13-tiered, beehivelike structure at the top symbolises the 13 stages that humans must pass through to achieve nirvana.


          The base of the central stupa is ringed by prayer wheels embossed with the sacred mantra om mani padme hum (‘hail to the jewel in the lotus’). Pilgrims circuiting the stupa spin each one as they pass by. Fluttering above the stupa are thousands of prayer flags, with similar mantras, which are said to be carried to heaven by the winds. Set in ornate plinths around the base of the stupa are statues representing the Dhyani Buddhas – Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha, Amocha Siddhi (Amoghasiddhi) and Aksobhya – and their shakti (consorts). These deities represent the five qualities of Buddhist wisdom.

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


Stupa Platform
The great stupa is surrounded on all sides by a veritable sculpture garden of religious monuments. At the rear of the stupa, next to a small, poorly lit museum of Buddhist statuary, is the Kagyud-school Dongak Chöling gompa , set above a brick path . Take your shoes off to view the murals inside.


North of the pilgrim shelter is the golden pagoda-style Hariti (Ajima) Temple , with a beautiful image of Hariti, the goddess of smallpox. This Hindu goddess, who is also responsible for fertility, illustrates the seamless interweaving of Hindu and Buddhist beliefs in Nepal.


Mounted on pillars near the Hariti Temple are figures of Tara making the gesture of charity, with an upturned palm. In fact, there are two Taras – Green Tara and White Tara – said to symbolise the Chinese and Nepali wives of King Songtsen Gampo, the first royal patron of Buddhism in Tibet. The Taras are also female consorts to two of the Dhyani Buddhas.


Nearby, bronze images of the river goddesses Jamuna and Ganga guard an eternal flame in a cage. Northwest of these statues is a garden of ancient chaityas, and at the back of this group is a slick black statue of Dipankara, carved in the 7th century. Also known as the ‘Buddha of Light’, Dipankara is one of the ‘past Buddhas’ who achieved enlightenment before the time of Siddhartha Gautama, the historical Buddha. Also note the black chaityas set atop a yoni – a clear demonstration of the mingling of Hindu and Buddhist symbology.

a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha  


Back at the northeast corner of the complex is the Shree Karmaraja Mahavihar , a Buddhist temple enshrining a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha. A prayer service takes place every day at around 4pm, accompanied by a cacophony of crashing cymbals, honking horns and the rumbling chanting of Sutras (Buddhist texts).


Symbols of the five elements – earth, air, water, fire and ether – can be found around the hilltop. Behind the shikhara-style Anantapura temple are shrines dedicated to Vasupura , the earth symbol, and Vayupura , the air symbol. Nagpura , the symbol for water, is a stone set in a muddy pool just north of the stupa, while Agnipura , the symbol for fire, is the red-faced god on a polished boulder on the northwestern side of the platform. Shantipura, the symbol for the sky, is north of the platform, in front of the Shantipura building.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Western Stupa
If you follow either path leading west from the main stupa, you will reach a smaller stupa near the car park for tourist buses. Just behind is a gompa surrounded by rest houses for pilgrims and an important shrine to Saraswati, the goddess of learning. At exam time, many scholars come here to improve their chances, and school children fill the place during Basanta Panchami, the Festival of Knowledge.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Getting there & away
You can approach Swayambhunath by taxi (Rs 80), by bicycle or as part of an easy stroll from Kathmandu. Taxis can drop you at the bottom of the eastern stairway or at the car park atop the western side. The latter is closer to the stupa but the steep eastern pilgrim stairway offers the more interesting approach. Safa tempo No 20 (Rs 7) shuttles between Swayambhunath's eastern stairway and Kathmandu's Sundhara district (near the main post office).

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

          The hilltop Swayambhunath temple on the outskirts of Kathmandu. This imposing structure is popularly known as the "Monkey Temple" because its often vicious wild monkeys are allowed to scamper among the trees on the temple's hill, terrifying visitors who have to hike up a lengthy stairway to reach the temples.

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

  Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

         Swayambhunath: This is one of the world's most glorious Buddhist Chaityas. It is said to be 2,000 years old. Painted on the four sides of the spire’s base are the  all-seeing eyes of Lord Buddha. It is 3km west of  Kathmandu city and is situated on a hillock about 77m above the level of the Kathmandu Valley and hence  commands an excellent view of the Valley. This Stupa  is the oldest of its kind in Nepal. It was listed in the  UNESCO World Heritage Monument List in 1979.

 แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 08:29 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #33 Nadia 2017-04-24 08:53
Yes! Finally something about info hari ini: http://zimvesta.com/index.php/component/k2/itemlist/user/32776.
อ้างอิง
 
 
0 #32 Stevie 2017-04-22 19:42
I want to to thank you for this great read!!
I certainly enjoyed every bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you post…

my blog post; "Web Analytics Developer in west london": https://www.bradmcallister.com/posts/brad-in-the-press/
อ้างอิง
 
 
0 #31 Lee 2017-04-21 21:29
Is there some thing called as cat mario unblocked?
Obviously, loads of internet websites fail to provide free of charge
capability to people to experience the video game. Inside the sensation,
this game is not absolutely available on the web and almost never, sure very rarely you will discover some sites supplying and absolutely free and complete access to the game.
In addition, if you locate an individual or any, please do
allow us to. We have now been searching for some cat mario
unblocked application form. Anyways, moving on to the other aspect about
Cat Mario, we must be frank in this article yet again and state that cat
Mario japanese: http://Catmariounblocked.tk no time restricts. Anyone can have fun with this video
game along with the main purpose from it should be to like
it wherever possible but since there is almost nothing known as cat mario unblocked,
loads of your joy removal will hinge following in which you engage in this video game.
The state web-site is the place you can try it out but there can be some fee being produced.Hi there! This is just about the finest game from Weebly and it's definitely
unblocked! Have fun with Cat Mario in school, operate or at your home everyday.
Enjoy yourself!

Cat Mario 2 , 3 Video game Unblocked Syobon Action is actually a
2D Japanese base freeware indie xbox game unveiled in February
2007. This step game gives a distinct accept one of the world’s most widely used video games.
Direct the whitened kitty through the Mushroom Empire.
Rather than Goombas and Koopas, you will be facing an army of icky
blobs.

Guide just a little Cat Mario defeat all complications!
In this unblocked game for institution, it is important to take control of your feline
and also make its way by way of all discrepant destinations loaded with impediments.
Work through every one of them, gather additional handy
objects and attempt your very best to beat all adversaries.
Good luck!
อ้างอิง
 
 
0 #30 Luis 2017-04-20 03:26
 Me gusta much este juego pero como la campana es aburrida

Hecha un vistazo y puedes navega por mi site:: enlace: http://www.easylearn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=trucoteca.com
อ้างอิง
 
 
0 #29 Rosario 2017-04-19 23:34
Is there some thing called as cat mario unblocked? Evidently,
a great deal of websites usually do not give no cost service to consumers to spend
time playing the video game. Within the sense, this game will not be totally available
on the web and almost never, sure hardly ever
you can find some web sites giving and free and complete accessibility match.
Furthermore, if you find an individual or any, please do we will.
We certainly have been interested in some cat mario unblocked application. Regardless, moving forward to a different feature about Cat Mario, we have
to be frank below once more and say that mario cat
suit (caffelatteitzi mna.com: http://caffelatteitzimna.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62868)
no time limits. Anybody can perform this game along with the main objective of it should be
to like it whenever you can but since there is not a thing known as cat mario unblocked, loads of your joy extraction will hinge with where you engage in this video game.
The official site is the place you can give it a try but there could be some repayment to be created.


Hi there there! This is regarded as the very best online game from Weebly and it's
certainly unblocked! Engage in Cat Mario in class, do the job or in the home each day.

Have a good time!

Cat Mario 2 , 3 Online game Unblocked Syobon Steps is usually a 2D Japanese base freeware indie xbox
game released in February 2007. This action online game supplies a unique tackle one of several world’s
most widely used gaming systems. Cause the white-colored pet cat over the
Mushroom Empire. Rather than Goombas and Koopas, you’ll
be up against an army of icky blobs.

Support a bit Cat Mario conquer all difficulties! In this unblocked online game for institution, you need to
manage your cat and then make its way via all discrepant locations stuffed with impediments.
Get past all of them, collect much more very helpful
goods and attempt your greatest to conquer all adversaries.
All the best !!
อ้างอิง
 
 
0 #28 Adrienne 2017-04-17 21:37
SverigeCasino undviker kontantbonusar och satsar istället stort på
free spins.

My website new online casino: http://amz.kiev.ua/link/go.php?url=http://sverigecasino.hemsida24.se/
อ้างอิง
 
 
0 #27 Maira 2017-04-17 07:17
Great web site yyou have got here.. It�s hard
to find good qualiity writing like yours these days.
I honestly appreciate people ike you! Take care!!Also visit my website ... Janelle: http://www.kearns-utah.org/tag/affordable-sign-holders-for-retail-stores/
อ้างอิง
 
 
0 #26 Hermine 2017-04-16 13:14
Ahaa, its nice conversation about this paragraph here at thiis website, I
have read all that, sso at this time me alsoo commenting here.Herre is my homepage - Leslie: https://www.youtube.com/channel/UCDnktzGJ4_f9hzJVy9I-ClA
อ้างอิง
 
 
0 #25 Cleo 2017-04-16 09:44
Great � I shoiuld definitely pronounce, impressed with your
website. I had no trouble navigating through all tthe tags and related info ended up being ruly easy to
do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least.
Reasoonably unusual. Is likely tto appreciate it for those who add forums or something,
web site heme . a tones way for your client to communicate.

Nice task.

My web-site; Hai: http://www.mstanea.org/2016/06/30/
อ้างอิง
 
 
0 #24 Tristan 2017-04-16 09:33
It's going to be ending of mine day, except before
ending I am reading this enormous article to improve my knowledge.


my page: Kristy: http://www.mstanea.org/tag/trade-show-exhibit-displays/
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack