A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 06:32 น.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

A journey up to the Buddhist temple and Unesco World Heritage Site of Swayambhunath is one of the definitive experiences of Kathmandu. Mobbed by monkeys and soaring above the city on a lofty hilltop, the ‘Monkey Temple’ is a fascinating, chaotic jumble of Buddhist and Hindu iconography.

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

The compound is centred on a gleaming white stupa, topped by a gilded spire painted with the eyes of the Buddha. Depictions of these eyes appear all over the Kathmandu Valley.

 

Coming to Swayambhunath is an intoxicating experience, with ancient carvings jammed into every spare inch of space and the smell of incense and butter lamps hanging heavy in the air. The mystical atmosphere is heightened in the morning and evening by local devotees who make a ritual circumnavigation of the stupa, spinning the prayer wheels set into its base. It is a great place to watch the sun set over Kathmandu.

 

According to legend, the Kathmandu Valley was once a lake – geological evidence supports this – and the hill now topped by Swayambhunath rose spontaneously from the waters, hence the name swayambhu, meaning ‘self-arisen’.

 

The emperor Ashoka allegedly visited 2000 years ago, but the earliest confirmed activity here was in AD 460. During the 14th century, Mughal invaders from Bengal broke open the stupa in the search for gold, but the stupa was restored and expanded over the following centuries.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Sights


Eastern  Stairway

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal


There are two ways to approach Swayambhunath temple, but by far the most atmospheric is the stone pilgrim stairway that climbs the eastern end of the hill. Constructed by King Pratap Malla in the 17th century, this steep stone staircase is mobbed by troops of rhesus macaques, who have made an artform of sliding down the steep handrails. A word of advice: keep foodstuffs out of sight of these simian hoodlums!

 


          From a collection of brightly painted Buddha statues at the bottom of the hill, the steps climb past a series of chaitya and bas-reliefs, including a stone showing the birth of the Buddha, with his mother Maya Devi grasping a tree branch. You can often see Tibetan astrologers reading fortunes here. At the top, the steps are lined with pairs of Garudas, lions, elephants, horses and peacocks, the ‘vehicles’ of the Dhyani Buddhas. Near the end of the climb is the ticket office (there’s another one at the western entrance, near the tourist bus park). When you reach the top, remember to walk around the stupa in a clockwise direction.

  


Great Thunderbolt

Great Thunderbolt
 

          At the top of the eastern stairway is an enormous, brass-plated dorje (thunderbolt), one of the core symbols of Tibetan Buddhism. Known as the vajra in Sanskrit, the thunderbolt is a symbol of the power of enlightenment, which destroys ignorance, but is itself indestructible. In rituals the dorje is used to indicate male power, while female power is represented by a ceremonial bell.


          Around the pedestal supporting the symbol are the animals of the Tibetan calendar; flanking the plinth are the Anantapura and Pratapura temples, two slender, Indian-style shikhara temples built by King Pratap Malla in the 17th century. Nearby is a viewpoint and a raised area with telescopes for hire.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Swayambhunath Stupa
The Swayambhunath stupa is one of the crowning glories of Kathmandu Valley architecture. This perfectly proportioned monument rises through a whitewashed dome to a gilded spire, from where four faces of the Buddha stare out across the valley in the cardinal directions. The noselike squiggle below the piercing eyes is actually the Nepali number ek (one), signifying unity, and above is a third eye signifying the all-seeing insight of the Buddha.

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


          The entire structure of the stupa is symbolic – the white dome represents the earth, while the 13-tiered, beehivelike structure at the top symbolises the 13 stages that humans must pass through to achieve nirvana.


          The base of the central stupa is ringed by prayer wheels embossed with the sacred mantra om mani padme hum (‘hail to the jewel in the lotus’). Pilgrims circuiting the stupa spin each one as they pass by. Fluttering above the stupa are thousands of prayer flags, with similar mantras, which are said to be carried to heaven by the winds. Set in ornate plinths around the base of the stupa are statues representing the Dhyani Buddhas – Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha, Amocha Siddhi (Amoghasiddhi) and Aksobhya – and their shakti (consorts). These deities represent the five qualities of Buddhist wisdom.

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


Stupa Platform
The great stupa is surrounded on all sides by a veritable sculpture garden of religious monuments. At the rear of the stupa, next to a small, poorly lit museum of Buddhist statuary, is the Kagyud-school Dongak Chöling gompa , set above a brick path . Take your shoes off to view the murals inside.


North of the pilgrim shelter is the golden pagoda-style Hariti (Ajima) Temple , with a beautiful image of Hariti, the goddess of smallpox. This Hindu goddess, who is also responsible for fertility, illustrates the seamless interweaving of Hindu and Buddhist beliefs in Nepal.


Mounted on pillars near the Hariti Temple are figures of Tara making the gesture of charity, with an upturned palm. In fact, there are two Taras – Green Tara and White Tara – said to symbolise the Chinese and Nepali wives of King Songtsen Gampo, the first royal patron of Buddhism in Tibet. The Taras are also female consorts to two of the Dhyani Buddhas.


Nearby, bronze images of the river goddesses Jamuna and Ganga guard an eternal flame in a cage. Northwest of these statues is a garden of ancient chaityas, and at the back of this group is a slick black statue of Dipankara, carved in the 7th century. Also known as the ‘Buddha of Light’, Dipankara is one of the ‘past Buddhas’ who achieved enlightenment before the time of Siddhartha Gautama, the historical Buddha. Also note the black chaityas set atop a yoni – a clear demonstration of the mingling of Hindu and Buddhist symbology.

a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha  


Back at the northeast corner of the complex is the Shree Karmaraja Mahavihar , a Buddhist temple enshrining a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha. A prayer service takes place every day at around 4pm, accompanied by a cacophony of crashing cymbals, honking horns and the rumbling chanting of Sutras (Buddhist texts).


Symbols of the five elements – earth, air, water, fire and ether – can be found around the hilltop. Behind the shikhara-style Anantapura temple are shrines dedicated to Vasupura , the earth symbol, and Vayupura , the air symbol. Nagpura , the symbol for water, is a stone set in a muddy pool just north of the stupa, while Agnipura , the symbol for fire, is the red-faced god on a polished boulder on the northwestern side of the platform. Shantipura, the symbol for the sky, is north of the platform, in front of the Shantipura building.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Western Stupa
If you follow either path leading west from the main stupa, you will reach a smaller stupa near the car park for tourist buses. Just behind is a gompa surrounded by rest houses for pilgrims and an important shrine to Saraswati, the goddess of learning. At exam time, many scholars come here to improve their chances, and school children fill the place during Basanta Panchami, the Festival of Knowledge.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Getting there & away
You can approach Swayambhunath by taxi (Rs 80), by bicycle or as part of an easy stroll from Kathmandu. Taxis can drop you at the bottom of the eastern stairway or at the car park atop the western side. The latter is closer to the stupa but the steep eastern pilgrim stairway offers the more interesting approach. Safa tempo No 20 (Rs 7) shuttles between Swayambhunath's eastern stairway and Kathmandu's Sundhara district (near the main post office).

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

          The hilltop Swayambhunath temple on the outskirts of Kathmandu. This imposing structure is popularly known as the "Monkey Temple" because its often vicious wild monkeys are allowed to scamper among the trees on the temple's hill, terrifying visitors who have to hike up a lengthy stairway to reach the temples.

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

  Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

         Swayambhunath: This is one of the world's most glorious Buddhist Chaityas. It is said to be 2,000 years old. Painted on the four sides of the spire’s base are the  all-seeing eyes of Lord Buddha. It is 3km west of  Kathmandu city and is situated on a hillock about 77m above the level of the Kathmandu Valley and hence  commands an excellent view of the Valley. This Stupa  is the oldest of its kind in Nepal. It was listed in the  UNESCO World Heritage Monument List in 1979.

 แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 08:29 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #14 Candra 2017-06-21 02:56
So, additional efforts have to be undertaken to develop the visiting page of your website.
Each of the images on your web site should really have proper detailed titles
and alt tags too. Whether you promote yourself as a solo or business
brand (< learn 10 ways to improve your SEO with Google+) Google+ is now a necessity.

Here is my page: Money Alerts: https://www.realcode.co.uk/project/money-alerts/
อ้างอิง
 
 
0 #13 Neil 2017-06-20 08:55
So sites with excellent quality content become valuable to search engines.
They would try to make your site famous through social
networking sites like my space, Facebook, Twitter,
Digo, Digg, Delicious, etc as a part of their SEO services London. Taking a look at
other company's websites within a particular niche field can clue you in to what's being actively searched for, and what's not.


my webpage Alpine Elements: https://www.realcode.co.uk/project/alpine-elements/
อ้างอิง
 
 
0 #12 Graciela 2017-06-19 19:28
Howdy! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward
to all your posts! Keep up the great work!

Here is my page; dich vu seo: http://gtvseo.com/
อ้างอิง
 
 
0 #11 Markus 2017-06-19 18:31
Wonderful web site. Lots of useful information here.
I'm sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you to your sweat!

Feel free to surf to my web site - "Web Development Contractor In London": https://www.bradmcallister.com/posts/the-importance-of-user-friendly-interfaces-on-web-apps/
อ้างอิง
 
 
0 #10 Kina 2017-06-19 04:40
Will be there a thing called as cat mario unblocked? It seems
that, a great deal of internet websites do not deliver no
cost premises to individuals to experience the game.
On the feeling, the overall game will not be completely available online and
hardly ever, sure very rarely you can discover some web
sites delivering and free and complete accessibility match.
Anyway, if you find one or any, please do let us.

Now we have been in search of some cat mario unblocked app.
Regardless, moving forward to the other factor about Cat Mario, we need to be frank in this article
yet again and claim that super mario cat suit (http://Profil20.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=397787: http://Profil20.no/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=397787) no era boundaries.

You can enjoy this video game and the main purpose from it would
be to enjoy it wherever possible but while there is
not a thing known as cat mario unblocked, lots of your joy extraction will hinge upon in which you enjoy this video game.
The official site is where you can give it a try but there may be some payment to become created.


Hello there! This is among the very best match from Weebly and it's definitely unblocked!
Participate in Cat Mario in school, work or in the home everyday.
Have a good time!

Cat Mario 2 , 3 Match Unblocked Syobon Motion can be
a two dimensional Japanese system freeware indie gaming published in Feb 2007.
This step game delivers a unique carry out on the list of world’s most in-demand
online games. Direct the bright feline through the Mushroom Kingdom.

As an alternative to Goombas and Koopas, you’ll be facing
an army of icky blobs.

Guide just a little Cat Mario overcome all obstacles! On this unblocked online game for
institution, you have to manage your feline making its way through all discrepant destinations packed with impediments.

Get past them all, accumulate even more handy goods and check
out your better to beat all adversaries.
All the best !!
อ้างอิง
 
 
0 #9 Philipp 2017-06-18 04:50
Every weekend i used to pay a quick visit this website, because
i want enjoyment, for the reason that this this site conations
truly nice funny data too.

My page: read page, Refugia: http://trinitywiki.inscopeintl.com/mediawiki/index.php/Have_fun_publishing_personalized_designs_on_blank_wine_labels,
อ้างอิง
 
 
0 #8 Daniel 2017-06-17 22:34
There are lots of software companies all around the world, one of which is
London web agency. They do their level best to make a site attractive and
beautiful. You can get the contact details of the various
seo companies by surfing around the globally web and create
sure that you go through details of the training organization successfully before you be a part of your name for
having a bright profession ahead.

Also visit my weblog ... Websites for Business: https://www.realcode.co.uk/blog/page/2/
อ้างอิง
 
 
0 #7 Mariam 2017-06-17 10:25
There are lots of software companies all around the world,
one of which is London web agency. Typically, it's good practice to maintain about
a 5% usage for your keywords or phrases. This means that all of the
content that your users can see, including buttons, menus and clickable links will be index-able.Check out my webpage :: London web development And design: https://www.realcode.co.uk/blog/page/2/
อ้างอิง
 
 
0 #6 Susannah 2017-06-16 03:11
I believe that is among the such a lot important information for me.
And i'm satisfied studying your article. But wanna remark on few basic things, The site taste is great,
the articles is truly great : D. Good process, cheers

Take a look at my web page :: https://shubianxianshi.com/`>: http://utea.cc/comment/html/index.php?page=1&id=14649
อ้างอิง
 
 
0 #5 Lupe 2017-06-15 07:12
So sites with excellent quality content become valuable
to search engines. Each of the images on your web site should
really have proper detailed titles and alt tags too. Many organisations are finding that they have a better outcome when they employ a
service to perform their London web design as well as Facebook development and social media UK options.


my web site: web design company: https://www.realcode.co.uk/dotnet-consulting/
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack