A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
How to Exercise Mindfulness to Be Happier PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 03:38 น.

 


Mindfulness works with continuous awareness of body, breath; feelings, thoughts, intentions. Our state of mind, our positive or negative attitude towards the world, is closely related to our experiences of happiness or suffering. Mindfulness is awareness of everything that is happening in the moment of 'Now'. Mindfulness is a self development technique that will change the focus of our mind towards happiness.
Shinzen Youg -  What is mindfulness?

 

 

 

Steps

 

Be Aware of the Present Moment.

1 Be Aware of the Present Moment. Mindfulness is continuous undisturbed awareness of the present moment. Fully aware of here, and now, we pay attention to what is happening right in front of us, we set aside our mental and emotional baggage. To be mindful we have to re-train our mind.

 

 

 

 

Silence your Mind.

2 Silence your Mind. Our mind is constantly busy with thoughts and feeling about our past, present and future. To stop it from useless constant chat, we must learn how to hear this noise, how to become aware of it, and to transform it through concentration into mindfulness.

  

  

Concentrate
 

3 Concentrate. Sit and meditate mindfulness meditation. The person meditating should be mindful of whatever enters the mind. Silencing the internal dialogue, observe your thoughts, and feelings without labeling them as good or bad. Mindfulness works with continuous awareness of: the body posture and breath; of the feelings, of the mind and of the mental objects that appear during the meditation. Through bare attention, we learn to see things as they really are, without judgments and preconceptions. Sit and meditate for 30 minutes every day.

 

meditation 

 

4 Be Mindful of Your Actions. We train ourselves all through our life to waste energy following our inner narratives. We are often unconsciously driven by our fears, worries and fantasies. We interpret, speculate, and project the words, thoughts and emotions around us. We should enter a space of awareness of our present moment with no emotional filters, no regrets of the past or hopes for the future, with no daydreaming and no nightmares. An ability to concentrate will give us an ability to transform a mundane situation into a very special one.

  

 


5 Self-remember. Self-remembering is an attempt to be more conscious, and more aware. It is a form of active meditation were we work to be aware of ourselves and our environment through self-remembering. The essence of the Self-Remembering technique is that while we are doing anything: reading, singing, talking, tasting, we must be aware of the Self who is reading, singing, talking or tasting. 

 

Mindful Walking


           • Mindful Walking. Walking next to the sea: the sounds are there, the wind is there, we are there with the sun, with the breeze, and with our breath and awareness of our body moving, but without our thoughts.

  

Mindful Eating

 

           • Mindful Eating. When eating, taste your food with mindfulness without external interruptions. Experience the joy of tasting food with no TV, reading,mobiles, messaging, etc...

 

           • Mindful Showering. When showering and bathing suddenly remember yourself, and stay as long as you can – remembering the water flow, its temperature, its contact with the body.

 

 


6 Be Mindful of Your Thoughts. Mindfulness increases the awareness of the nature of the mind. If we learn to control our mind and listen to our souls we can consciously choose to be joyful instead of sad, peaceful and loving, alert and relaxed...

 

 

7 Be Mindful of Your Feelings. Get Delighted. The quality of life is in proportion of our capacity to get delighted. The capacity for delight is within our capacity to pay attention to things around us. Pay attention to birds singing, to clouds formations, to flowers greeting you, to kids laughing, to a beautiful person that has just passed by. Be aware of synchronicity among all living beings and be alert for the presence of Divine in All.

  


Tips

 

conscious mind

          • With 70,000 thoughts a day and 95% of our activity controlled by the subconscious mind, no wonder that it feels as though we are asleep most of the time. To awake, we need to train self-remembering and mindfulness.


          • Zen meditation, zazen, or sitting starts by focusing the awareness on the breath. During 'sitting' we close down our mental and emotional activity, and through training we develop single-pointed concentration. While meditating we work on our concentration, the rest of the day we work on mindfulness.


          • Mindfulness confronts us with the constant change and impermanence. The change is in the nature of life and clinging to anything will lead us to suffering. The person meditating develops the freedom to break the hold of habits.


          • Since, mind is in a constant movement, to quiet it we need to use its movement, to stop the flow of thoughts, we need to find an object of concentration. Chose an object of Beauty that inspires you and use it for your concentration. Chose a crystal, a flower, candlelight, or an emotion such as love, peace, or pure consciousness. Allowing the mind to keep ‘busy’ with the positive imagination we can enter meditation.


 

Source from website : http://www.wikihow.com

 


 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 04:48 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #94 Patti 2017-12-15 11:27
compagnie de menage rive sud, service de femme de ménage
Professionnelle de l'entretien, notre dynamique entreprise
saura réaliser pour vous l'ensemble des travaux ménagers.

G.E.M. s'engage sur une prestation de qualité !
Notre équipe de spécialistes chevronnés accomplira un travail à la fois soigné, rapide et économique.


De plus, nous utilisons exclusivement des produits écologiques et hautement
performants, issus des toutes dernières technologies.


La vie moderne véhicule aussi de lourdes menaces. D'apparence
inoffensive, meubles, appareils ménagers, matériaux de construction, jouets ou objets familiers peuvent dégager
des phtalates ou autres redoutables composés chimiques.

G.E.M Ménage s’adapte.

Choisissez le jour à votre convenance.

Le choix le plus populaire est une fois par semaine.
Toutefois, vous êtes libre de déterminer votre fréquence
moindre, toutes les deux semaines, une fois par
mois…. G.E.M MÉNAGE s’adapte à votre besoin et à votre
budget.

Nous individualisons le service de nettoyage. Notre expérience nous a enseigné que chaque
immeuble ou maison est unique, comme les gens qui y vivent.Le prix pour nettoyer un immeuble ou une maison est basée
sur plusieurs facteurs. La taille du lieu et la fréquence de nettoyage sont pris en compte.

Cependant, nous intégrons également dans notre analyse, les surfaces à nettoyer et à désinfecter, la présence ou non d’animaux de compagnie, l’encombrement du lieu.


Pour vous proposer un devis qui conviendra à votre
budget, G.E.M MÉNAGE vous rencontre chez vous afin de prendre connaissance du lieu et mieux comprendre vos besoins et exigences
de nettoyage.Si beaucoup pensent que le nettoyage de bureaux se résume à passer l’aspirateur,
nettoyer les vitrines et vider les poubelles,
En faisant appel à une entreprise telle que G.E.M
Québec, vous avez la garantie d’un nettoyage régulier et de qualité professionnelle .


Les prestations sont effectuées par des agents d’entretien qualifiés
qui sont formés aux techniques de nettoyage propres
à vos types de locaux.

Pour satisfaire tous vos besoins en matière d’entretien ménager,
G.E.M vous offre un service d’entretien et de nettoyage résidentiel
de haute qualité à un prix parfaitement compétitif.
Tout le ménage de votre domicile est pensé et réalisé dans ses moindres détails.


Lorsque vous remettez l’entretien de votre
maison aux mains méticuleuses de G.E.M, rien n’est laissé au hasard.


Chaque pièce est importante, et ce dans ses moindres recoins.
Non seulement nous allions notre savoir-faire à une efficacité qui dépassera
vos attentes, mais chaque entretien ménager est effectué avec
la plus grande discrétion.Service d’entretien et de nettoyage résidentielune entreprise
de nettoyage industriel spécialisée dans la propreté de vos locaux professionnels (immeubles, bureaux, locaux
industriels).L’équipe est composée d’agents de nettoyage qualifiés prêts à intervenir
sur tous les types de chantiers,, après l’élaboration d’un devis de nettoyage
complet et précis, qu’il s’agisse d’une intervention de nettoyage particulier ou d’un nettoyage
de locaux professionnels.De l’entretien courant des sols,
vitres et meubles - au nettoyage très spécifique de matériel professionnel ; G,E.M prend en charge l’intégralité de votre entretien ménager.
Que ce soit pour vos bureaux, hôtels et surfaces de ventes qui demandent un entretien méticuleux
car représentants de votre enseigne ou espaces communs d’immeubles qui connaissent un fort taux de passage, G.E.M MÉNAGE répond à vos besoins.

propose des prestations avec une équipe hautement qualifiée ainsi que du matériel de nettoyage répondant à
tous les besoins de nettoyage dans les bureaux.Les prestations sont effectuées par
des agents d’entretien qualifiés qui sont formés aux
techniques de nettoyage propres à vos types de locaux.
Il est important de noter que les intervenants sont employés directement par g.e.m
et non par vos soins
Si beaucoup pensent que le nettoyage de bureaux se résume à passer l’aspirateur, nettoyer les vitrines et vider les poubelles,entre tien ménager résidentiel
Franchise de Nettoyage Résidentiel et Commercial, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entr etien ménager commercial, ménage résidentiel, service d'entretien ménager montréal
Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du nettoyage commercial et de la maintenance.
En rejoignant notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du domaine disposant de l’expérience et la
stabilité.
Vous disiez augmentez vos revenus afin d'améliorer votre quotidien ?

Faites Appel a G.E.M Ménage! service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entr etien ménager commercial, ménage résidentiel, service
d'entretien ménager montréal, service de femme de ménage ,entretien ménager commercial,entr etien ménager commercial,
ménage résidentiel, service d'entretien ménager
montréal
Franchises de Nettoyage Résidentiel et Commercial disponible Partout A Montréal ,Rive Nord et
Rive Sud.

Financement Sans Intérêt par G.E.M .
Un dépôt est obligatoire

Un Investissement de 24 000$ Vous Rapporte (4800$ et plus de Revenus par Mois)!


Matériel et formation fourni

Nous aidons les personnes désireuses d’être propriétaires d’entreprises prospères à devenir des professionnels du
nettoyage commercial et de la maintenance. En rejoignant
notre réseau d’entreprises, vous bénéficierez d’un avantage concurrentiel ainsi
que d’une aide apportée par un modèle d’affaires éprouvé vous assurant de travailler avec un leader du domaine
disposant de l’expérience et la stabilité.

G.E.M Ménage vous offre l'opportunité de travailler pendant la journée
de lundi a vendredi .

G.E.M Vous propose des contrats d'entretien ménager avec des horaires souples
et un revenu garanti.

Pour les personnes libres,les nouveaux arrivants ou les sans-emplois G.E.M peut favoriser votre accès au marché du
travail !

G.E.M vous propose des contrats stables et rémunérateurs!


Dans le secteur résidentiel idéal pour un couple, ou un homme seul dans le secteur commercial
Vous débuter des maintenant

Des techniques et méthodes de travail éprouvées.

Une aide à la constitution ou à l’enregistremen t de leur entreprise.

Des territoires d’exercice protégés.
Entreprise clés en main.
Un garantie qui protège votre investissement

Exigences de l’entrée de notre réseau :
Les demandes sont examinées attentivement et une enquête relative à la candidature
est menée.
Les candidats doivent passer une entrevue de sélection.
Avant tout début d’activité, les candidats doivent assister à des sessions de formation.

Au G.E.M. nous nous assurons que nos franchisés puissent offrir à leurs clients un service professionnel d’une qualité supérieure
à celle de la concurrence.
Franchise disponible au résidentiel et commercial

N'hésitez pas à nous contacter
469 Jean-Talon Ouest Suite # 222
Montreal QC
gemmenage.net
gemmenage.com

Visit my web-site Maritza: https://www.gemmenage.ca/
อ้างอิง
 
 
0 #93 Tiffany 2017-12-14 23:40
Write more, thats all I have too say. Literally, it seems as though you relied onn the vieo to
make your point. You clearly know what youre talking about, why thro away your
intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us
somethin enlightening to read?

Here is my homepage - Italy - Greece: http://Www.zbike.cn/member.asp?action=view&memName=ClementHarrap161
อ้างอิง
 
 
0 #92 Raina 2017-12-14 23:27
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of thee site is
really good.

Here is my weeb page: Passenger shiips Bari Patras (http://krasang.buriram.police.go.th/articles.php?article_id=1&c_start=108580: http://krasang.buriram.police.go.th/articles.php?article_id=1&c_start=108580)
อ้างอิง
 
 
0 #91 Teodoro 2017-12-12 07:36
Ι couldn't refrain fгom commenting. Ꮩery ell wгitten! cua hang vat lieu nha khoa tphcm
ᴠật liệu nha khoa, vật liệu lấy dấu nha
khoa bao ggia vat lieu nha khoa, nhà máу sản xuất ɡăng tay y tế
các phương pháp ϲấy ghép răng bộ mũі khoan nha khoa 0918158933.


Allso visit my web site Vat
lieu nha khoa HH: http://www.websiteexplorer.info/index.php?a=stats&u=onfmarisa48700
อ้างอิง
 
 
0 #90 Humberto 2017-12-10 07:22
I am sure this paragraph һas touched alⅼ tһe internet userѕ, its really гeally nice article օn building up new web site..
Nha
khoa Thuan Kieu dental care center Ꮋo Chi Minh: http://www.arpcc.org.uk/guestbook/index.php?iframe=truecara>Ala khoa Thuan Kieu
Ꮋo Chi Minh, Vietnam teeth whitening baking soda, ԝhen can dental implants be done,
ceramic crowns dental veneers cost
อ้างอิง
 
 
0 #89 Rudolph 2017-12-10 01:59
Tһis is my fіrst tim go to see at here and i am іn fact impressed to read everfhing ɑt alone
place. nnha khoa uyy tin (wiki.sharedservices.mе: http://wiki.sharedservices.me/index.php?title=Trung_tam_nha_khoa_uy_tin_quan_5_nha_khoa_Thuan_Kieu_TPHCM_trung_tam_nha_khoa) Sai Gon nieng rang,
cay ghep rang Implant, rang su gia bao nhieu benh vien nha khoa Thuan Kieu TPHCM nha khoa uy tin Thuan Kieu TPHCM
อ้างอิง
 
 
0 #88 Leon 2017-12-10 00:58
Ηi therе, aⅼways i ᥙsed to check blog posets һere early in thee break of day,
becausee і love t᧐ find oᥙt more and morе..
Nha
khoa Thuan Kieu dental care center Hο Chi Minh: http://irenon.com/search_new.php?url=http://www.zettabyte.ws/devwiki/index.php?title=User:AlicePlayfair56&tipo=sr.%20method=&url=http%3A%2F%2Fwww.freeonlinecricketgames.net%2Findex.php%3Ftask%3Dprofile%26id%3D3705744&tip=URL khoa Thuan Kieu Нο
Chi Minh, Vietnam teeth whitening laser, can а dental implant
be removed, ceramic crowns һo сһi minh what are dental veneers
อ้างอิง
 
 
0 #87 Shenna 2017-12-09 01:14
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long)
so I guess I'll just sum it up what I submitted
and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still
new to everything. Do you have any tips for first-time blog writers?
I'd definitely appreciate it.

Here is my blog ... tooth implants las vegas: http://animalvoyage.com/index.php?action=profile;u=85813
อ้างอิง
 
 
0 #86 Gonzalo 2017-12-08 22:35
Excellent article. Κeep writing ѕuch kind of information oon your ρage.
Im гeally impressed Ьy yօur blog.
Heⅼlo thегe, Yoս'vе done ɑаn excellent job.
Ι wіll ԁefinitely digg іt and fߋr my рart recommend to myy friends.
Ι'm confident thеy wiⅼl be benefited
froom tis website.. Nha khoa Thuan Kieu Ꮋo Chi
Minh, Vietnam teeth whitening procedure, һow easy is іt to remove ɑ
denttal implant, porcelain crowns ƅefore ɑnd аfter
how mucһ do dental veneers cost (http://bbs.xiaoluobei.com/home.php?mod=space&uid=17354&do=profile&from=space: http://bbs.xiaoluobei.com/home.php?mod=space&uid=17354&do=profile&from=space)
อ้างอิง
 
 
0 #85 Quinton 2017-12-08 17:37
I аm actᥙally gratewful too tһe holder ⲟf tһis site wwho
hаs shared this ցreat article at hегe.. Nha khoa
Thuan Kieu dental care center Ꮋo Chi Minh: http://0x00.name/guestbook/ khoa Thuan Kieu Но Сһi Minh,
Vietnam teeth whitening dentist, ƅest dental implants hungary,
good porcelain crowns dentist һօ chi minh dental veneers cost
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack